Omwonenden studentenhuizen vrezen nog meer overlast na uitspraak Raad van State - RTV Arnhem

Wim Weyers baalt van de uitspraak van de Raad van State. Foto: Omroep Gelderland

Wim Weyers baalt van de uitspraak van de Raad van State. Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Omwonenden van studentenhuizen nabij het centrum van Nijmegen zijn er erg van geschrokken dat de Raad van State het Nijmeegse kamerverhuurbeleid van tafel heeft geveegd. Zij vrezen de komst van meer kamerverhuurpanden en nog meer overlast nu Nijmegen geen vergunningen meer mag eisen op grond van de leefbaarheid in een buurt.

Wim Weyers die te midden van veel studentenhuizen woont, is kort over de uitspraak van de Raad van State: “Het Nijmeegse kamerverhuurbeleid ligt in scherven.”

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Een blamage voor Nijmegen'

Ralf Nieuwenhuijsen van Platform Kamerbreed, dat al jaren strijdt tegen de wildgroei aan kamerverhuurpanden, sluit zich daarbij aan: “Het is een drama. Dit is een blamage voor de gemeente Nijmegen. Er zitten echt een stel nitwits.”

Weyers, Nieuwenhuijsen en andere omwonenden hebben naar eigen zeggen veel last van het grote aantal studentenhuizen omdat daar een andere levensstijl geldt. “Geluidsoverlast, feestjes, fietsen her en der, voortuinen die verrommelen”, zegt Weyers.

Leefbaarheid

Sinds 2016 probeert Nijmegen die problemen tegen te gaan door van kamerverhuurders een vergunning te eisen. Op die manier kan er van de verhuurder 'goed verhuurderschap' worden gevraagd, waarmee Nijmegen de problemen te baas probeerde te worden.

Eén van de redenen om een vergunning te weigeren, was als de leefbaarheid van een buurt in het gedrang zou komen wanneer er in een buurt te veel kamerverhuurpanden bijkwamen.

Ook verhuurders die al een pand verhuurden, moesten daarom een vergunning aanvragen. Die werd soms geweigerd, zoals bij het dispuutshuis van THOR aan de Bijleveldsingel dat al vanaf midden jaren tachtig door studenten wordt bewoond. Bewoner Boudewijn Schiermeier: “Dat was wel even schrikken.”

'Kansloze procedure'

Maar nu veegt de Raad van State het beleid dus grotendeels van tafel. Alleen bij panden met een prijs onder de Nationale Hypotheek Garantie mag Nijmegen een vergunning voor verkamering weigeren omdat er een schaarste is aan goedkope panden. “Daar hebben we hier niets aan. Deze panden zijn duurder, dus dat gaat echt niet werken”, stelt Weyers.

De studenten van dispuutshuis THOR trekken naar aanleiding van de uitspraak alvast een biertje open. Schiermeier: “Ons argument is altijd geweest dat een pand dat er al zo lang zit en al zo lang verkamerd is, die omzettingsvergunning helemaal niet nodig heeft. En de Raad van State heeft dat vandaag ook besloten, dus dat is heel fijn natuurlijk.”

Hun advocaat Samuel Vermeulen die zelf ook in het huis heeft gewoond, wil van Nijmegen wel een vergoeding voor alle juridische kosten die helemaal niet gemaakt hadden moeten worden omdat 'de gemeente een kansloze procedure is gestart'.

Schadevergoedingsprocedures

En zo zijn er meer schadevergoedingsprocedures tegen de gemeente te verwachten. Eef Willems is initiatiefnemer van de Nijmeegse verhuurderssociëteit waarbij bijna veertig procent van de particuliere kamerverhuur in Nijmegen is aangesloten. Het aanvragen voor een - achteraf onnodig gebleken - vergunning kostte 800 euro per pand. Willems verwacht dat Nijmegen al snel zo’n 160.000 euro moet terugbetalen wegens onterecht gemaakte kosten.

Willems is blij dat het onduidelijke beleid van de gemeente nu van tafel is geveegd omdat daarin volgens hem te veel willekeur zat. Zo moest de wijkmanager bepalen of de leefbaarheid in het geding was bij het verlenen van een vergunning voor een nieuw kamerverhuurpand. "Wij zijn voorstander van een duidelijk huurbeleid. Dat mag best streng zijn, maar het moet wel transparant zijn.”

Quotum

Willems ziet best iets in een quotum zoals in bijvoorbeeld Groningen wordt gehanteerd. Daarbij mag er een maximaal percentage aan kamerverhuurpanden zijn in een buurt. Wim Weyers en platform Kamerbreed vragen al sinds 2013 om zo’n quotum, maar de gemeente Nijmegen wilde daar nooit aan.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Nijmegen was dat ook helemaal niet nodig omdat Nijmegen andere instrumenten had. Maar die zijn nu dus grotendeels van tafel geveegd door de Raad van State.

“We zijn blij dat we de goedkopere woningen mogen blijven beschermen tegen onttrekking aan de woningmarkt”, zegt een woordvoerder van de gemeente Nijmegen. Om de leefbaarheid in een buurt te bewaken moet de gemeente nu dus op zoek naar een andere manier. In het najaar komt het college met het zogenoemde facetbestemmingsplan waarin de leefbaarheid een factor is. Maar dat geldt alleen voor nieuwe verhuurpanden.

Voor de bestaande situatie heeft Nijmegen nu dus vrijwel geen houdbaar beleid meer. Volgens de gemeentewoordvoerder moet daarom de Huisvestingswet uit 2014 verbeterd worden en is Den Haag nu aan zet.

Deel dit artikel