'Het werkt', zegt Arnhem over betalen per afvalzak - RTV Arnhem
Lead image 1:
Lead image TXT 1: De cijfers per afvalstroom in Arnhem over de afgelopen twee jaar. Foto: Gemeente Arnhem

ARNHEM - De hoeveelheid restafval daalt sinds Arnhemmers moeten betalen per zak. Dat stelt de gemeente op basis van de eerste cijfers na de invoering van het nieuwe afvalsysteem. Herbruikbaar afval wordt bovendien beter gescheiden. Wethouder Cathelijne Bouwkamp spreekt van een positief en bemoedigend beeld.

De doelstelling om de hoeveelheid restafval terug te dringen wordt bereikt, aldus de gemeente Arnhem. Inwoners gooiden in 2019 nog gemiddeld 202 kilo restafval weg, maar sinds er een prijskaartje aan hangt van 80 eurocent per zak, gooiden zij gemiddeld nog maar 124 kilo per jaar weg.

Het Arnhemse afvalbeleid is misschien wel het meest besproken onderwerp in de lokale politiek van de afgelopen tijd. Tegenstanders dwongen inmiddels een referendum af. Zij wezen onder meer op de toegenomen vervuiling door afvaldumpingen.

Zie ook: Arnhem ligt vol met afval: 'Het is echt een ramp'

Plastic vervuilt

Een probleem zijn wel de afgekeurde en dus niet recyclebare plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken. Vorig jaar was dat afval goed voor drie kilo per persoon, nu is dat negentien kilo. Dat afval gaat net als restafval de verbrandingsoven in. Maar ondanks die optelsom van afval haalt Arnhem nog steeds de doelstelling om mínder restafval te produceren.

Bekijk hier de cijfers per afvalstroom. Tekst gaat daaronder verder.

Afbeelding
De cijfers per afvalstroom in Arnhem over de afgelopen twee jaar. Foto: Gemeente Arnhem

Meer thuisdrinken sinds corona

Bovendien blijft er nu ook meer gescheiden afval over dat wél geschikt is voor hergebruik, zoals oud-papier, glas en groente-, fruit- en tuinafval. De toegenomen hoeveelheid glas kan met corona te maken hebben, stelt Arnhem. Sinds de horeca dichtzit, worden de flesjes wijn immers meer thuis genuttigd.

Onderzoek wijst ook uit dat de omgeving van containers in 86 procent niet vervuild was. Dat is meer dan eerst. Ook waren er niet meer ernstig vervuilde plekken met vijf stuks afval of meer eromheen. Wel concludeert het college dat het daarbij nogal uitmaakt of er zes of twaalf stuks afval naast een container staan. De totale hoeveelheid gedumpt afval bleek eerder namelijk verdrievoudigd te zijn.

'In Malburgen schrik je'

En dat is precies het probleem, ziet SP'er Gerrie Elfrink die ook het initiatief voor het referendum nam. "Als je op maandagmorgen door een wijk als Malburgen fietst, dan schrik je je rot. Voor mensen die in armoede leven, is het ook wel heel verleidelijk om je zak ernaast te zetten nu je ervoor moet betalen." Volgens hem kun je mensen beter motiveren om goed te scheiden in plaats van deze financiële prikkel op te leggen.

Volgens GroenLinks-raadslid Muriël Simonis laat het rapport zien dat diftar doet wat het moet doen. "Het systeem is niet perfect, maar wel het allerbeste dat nu voorhanden is om onze doelen te bereiken: minder restafval, betere recyclebare stromen en de vervuiler betaalt."

Zie ook: