RTV Arnhem - Nieuws

Een voorgestelde korting voor Arnhemse minima op de behandeling van hun huisdier bij een dierenarts, moet wellicht omlaag. Dat vreest dierenarts Fedde Hornstra. De pilot waarmee getoetst werd of de maatregel in de smaak valt, was wel een groot succes.

Leo de Groot, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, vindt dat voor dit project opnieuw gekeken moet worden naar de verdeling van de kosten tussen de gemeente, de dierenarts en de klant. Dierenarts Hornstra beaamt dat: 'Mijn voorstel is om een derde door de gemeente, een derde door de dierenartsen en een derde door de klant te laten betalen. Dat viel bij sommige dierenartsen niet helemaal in goede aarde.'

'Financieel niet houdbaar'

Die kritische dierenartsen vrezen dat de regeling op lange termijn financieel niet houdbaar is voor hen. 'Misschien terecht. Al heb ik zelf het geld er wel voor over. Het is waarschijnlijker dat de korting voor de klant omlaag moet, willen we de regeling kunnen voortzetten', aldus Hornstra.

Fractievoorzitter De Groot schat de gemeentelijke kosten op hooguit 60.000 euro. Wanneer de perspectiefnota aan de orde komt - vermoedelijk in het najaar - dient hij bij de gemeenteraadsvergadering een verzoek in om het punt 'dierenwelzijn' daarin op te nemen. Daarnaast wil hij een budget vrijmaken voor het vervolg van de pilot.

Positieve reacties

Uiteindelijk heeft de pilot tien weken geduurd. Volgens SP’er en initiatiefnemer Luuk van Geffen waren de reacties zeker positief. 'Er werd veel gebruik gemaakt van de regeling. Er was dus blijkbaar echt behoefte aan. Op deze manier is alvast veel dierenleed verzacht, dan wel voorkomen', vertelt hij.

Volgens hem gaan baasjes om financiële redenen vaak te laat naar de dierenarts. Kosten lopen hierdoor enorm op. 'Terwijl met relatief simpele maatregelen erger voorkomen had kunnen worden, wanneer ze er op tijd bij waren geweest', besluit de SP'er.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvarnhem.nl.