Snoeihard oordeel over aanpak criminelen in Arnhem: 'De stad raakt achterop' - RTV Arnhem
Ankeiler: De criminaliteitsproblemen in Arnhem doen niet onder voor die in de grote steden van ons land.

ARNHEM - De criminaliteitsproblemen in Arnhem doen niet onder voor die in de grote steden van ons land. In de aanpak ontbreekt het aan ambities, heldere doelen, prioritering en middelen, wat zou leiden tot een 'potentiële voedingsbodem' van criminaliteit. Dat snoeiharde oordeel velt de Rekenkamer Arnhem in haar onderzoek naar ondermijning.

Arnhem is achterop geraakt in haar veiligheidsorganisatie, concluderen de onderzoekers. Er zou niet voldoende zijn geïnvesteerd in personeel, veiligheid is geen pijler van het gemeentelijk beleid en visie op georganiseerde criminaliteit ontbreekt. Zowel de gemeenteraad als college zouden dit vooral als taak van politie en justitie zien.

'Sociale ellende'

Vooral drugscriminaliteit, mensenhandel en misstanden met vastgoed vieren hoogtij in de Rijnstad, volgens het rapport. Dat levert bijvoorbeeld 'sociale ellende' op voor huurders van sobere woonruimte.

Dat Arnhem in de omvang van ondermijning niet onderdoet voor de grootste steden is een 'problematische constatering' voor een stad met iets meer dan 160.000 inwoners, meent de rekenkamer.

Met name het Spijkerkwartier werd in het onderzoek onder de loep genomen. "Dat hadden zeker ook andere wijken kunnen zijn", onderstreept de rekenkamer de brede problematiek in de stad. De beëindiging van de raamprostitutie in die wijk in 2006 wordt juist als 'eenmalige belangrijke en kostbare ingreep' gezien. "Maar heeft onvoldoende vervolg gekregen."

'Op z'n beloop gelaten'

Ondanks stevige signalen over de problemen heeft het stadsbestuur de 'dingen op z'n beloop gelaten' in de afgelopen vijftien jaar, zien de onderzoekers. De ambtelijke capaciteit voor veiligheidsbeleid zou onder meer gering zijn en er is sprake van 'gebrekkige doortastendheid'. Op buitengebieden, bedrijventerreinen, de autobranche, woonwagenkampen, vastgoed en theehuizen zou nauwelijks zicht zijn.

Sinds 2017 ziet de rekenkamer enige kanteling in de bestuurlijke aandacht en wordt er gezocht naar een burgemeester met een duidelijk veiligheidsprofiel. Die wordt gevonden in de persoon van Ahmed Marcouch. Toch volgt er volgens de onderzoekers sindsdien geen visie, specifiek beleid of integraal plan voor de aanpak van ondermijning. Het gaat vooral om 'losse inspanningen en instrumenten', die wél vaker of meer strategisch worden benut.

Bij de opzet van nieuwe instrumenten, zoals een interventieteam, zien de onderzoekers dat de burgemeester een trekkersrol speelt. Toch komt een integrale en structurele aanpak volgens hen onvoldoende van de grond. "Ondermijning wordt niet gezien als hoofdprioriteit. De stad raakt daardoor achterop."

'Bestuur zelf voor achterstand gekozen'

Ook in de gemeenteraad zou het onderwerp nauwelijks aan bod komen. Voorstellen op dat gebied zijn 'beperkt'. De Arnhemse achterstand op de aanpak van ondermijning, daar heeft het bestuur dan ook zelf voor gekozen, concluderen de onderzoekers. "Kijk het beest recht in de bek en pak de ondermijning in de stad aan", luidt het kernachtige advies.

Burgemeester Ahmed Marcouch laat namens het college in een schriftelijke reactie weten het rapport als waardevol te zien om de aanpak in Arnhem te verrijken. Het onderstreept volgens hem de noodzaak om ondermijnende criminaliteit verder te agenderen.

'Het is niet genoeg'

Er gebeurt meer dan voorgaande jaren, vinden de onderzoekers van de lijst acties die Marcouch voor kan leggen. "Maar het is nog niet genoeg. Ga sterker verder op de ingeslagen weg."