'Wethouder liegt', kampbewoners gifbult woedend om uitstel plan - RTV Arnhem
Ankeiler: Woedend zijn ze, de bewoners van het woonwagenkamp aan de Bethaniënstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf.

ARNHEM - Woedend zijn ze, de bewoners van het woonwagenkamp aan de Bethaniënstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf. De ruim 30 jaar oude gifgrond onder en naast hun wagens is nog altijd niet verwijderd en het aantal standplaatsen is niet uitgebreid. Nadat wethouder Cathelijne Bouwkamp hier woensdagavond vragen over beantwoordde, kwamen zij richting het gemeentehuis gestormd.

"De wethouder liegt", roepen ze. Bouwkamp heeft zojuist uitgelegd dat draagvlak voor de plannen onder de huidige bewoners een belangrijke voorwaarde is. De wethouder doelt daarmee op de afspraak dat twee derde van de woonwagens mee moet gaan in het voorstel voor uitbreiding. "Dat blijkt in de praktijk erg weerbarstig", zegt ze.

Zie ook: Gifbult bij woonwagenkamp wordt eindelijk aangepakt

Al een tijd staan de bewoners in twee kampen van zeven tegen vier tegenover elkaar. Waardoor die twee derde meerderheid net niet wordt behaald. En dus gebeurt er vooralsnog niets.

'Spanningen lopen hoog op'

Bovendien lopen de spanningen tussen de bewoners regelmatig hoog op, stelt Bouwkamp. Toch worden momenteel de laatste aanpassingen gedaan aan een plan om dat vervolgens in stemming te brengen, licht zij toe.

"Helaas moet ik zeggen dat de gemoederen op het kamp op dit moment weer heel erg hoog oplopen." Een bijeenkomst met de bewoners volgende week, laat zij om die reden dan ook niet doorgaan. Het draagvlak waarvan zij de indruk had dat dat langzaam aan het ontstaan was, ziet de wethouder nu 'als sneeuw voor de zon verdwijnen'.

'Komst politie een raadsel'

De kampbewoners op het middenterrein van het stadhuis vertegenwoordigen de zeven gezinnen die naar eigen zeggen eensgezind achter het plan staan om volledig te saneren en zes extra plekken te creëren.

Van oplopende spanningen is volgens hen totaal geen sprake. Wel is de politie langs geweest, maar waarom is hen een raadsel. "Die andere gezinnen maken al een melding als we dit doen", zegt een man terwijl hij demonstratief een pakje sigaretten op de grond laat vallen.

Deze groep is ervan overtuigd dat bewoners bewust tegen elkaar worden opgestookt zodat de uitbreidingsplannen vervolgens 'gecanceld' kunnen worden. De 'mediation' die de gemeente inzette om de relaties te verbeteren, heeft de situatie volgens hen alleen maar verslechterd. De overige vier gezinnen zouden belang hebben bij het creëren van ruzie omdat zij een eigen kamp willen, stellen deze kampbewoners.

'Bedreiging en intimidatie'

En dat het maken van twee woonwagenkampen door een aantal betrokkenen wellicht als oplossing wordt gezien in de huidige situatie, wordt bevestigd door een andere bron die anoniem wil blijven. Volgens deze bron is er wel degelijk sprake van bedreigingen en intimidatie over en weer. De aard van die bedreigingen, daar wil deze persoon niet op ingaan.

Inhoudelijk zouden de bewoners er niet uitkomen vanwege de verdeling van de meters. Een aantal gezinnen zouden 12 meter voor hun standplaats willen, waar het voorstel op 9 meter ligt, volgens deze bron.

'Gewone meerderheid kan ook'

Zonder tweederdemeerderheid zal volgens de wethouder alleen de giftige grondwal worden gesaneerd en het aantal plekken niet worden uitgebreid. "U kunt er ook voor kiezen om gewoon voor een normale meerderheid te gaan, wat hier altijd gewoon een goede meerderheid is", stelt SP'er Gerrie Elfrink voor.

Alleen de gifbult naast het kamp saneren, is voor deze zeven gezinnen uit den boze. Zij willen ook meer plekken én de vervuilde grond onder hun woningen opgeruimd hebben. "Dan gaan we met zijn allen op die bult kamperen", zegt een vrouw strijdbaar.

Deze week kwamen de kampbewoners spontaan naar het stadhuis als reactie op de beantwoording van Bouwkamp. Volgende week zullen zij er met spandoeken staan, beloven ze.

Zie ook: