Live Live

Arnhem niet hartveilig

Gepubliceerd: Woensdag 23 oktober 2019 11:59

Arnhem niet hartveilig

De landelijke dekkingsgraad van 1 AED apparaat binnen een straal van 500 meter in de bebouwde kom, wordt in Arnhem niet gehaald; er zijn nog enkele tientallen AED’s nodig om daaraan te voldoen.

Er zijn geen wettelijke bepalingen voor het aantal beschikbare AED’s in woonwijken. De gemeente Arnhem beaamt dit en laat via een woordvoerder weten “dat burgerhulpverlening een onderwerp is dat op vrijwillige basis bij de burger ligt.” Toch is het in een aantal gemeenten, zoals bijvoorbeeld Lingewaard, beter geregeld dan in Arnhem.

De hartstichting doet een beroep op burgers zelf bij het hartveiliger maken van hun leefomgeving. Zo is op www.hartstichting.nl informatie te vinden over het opstarten van crowdfundingacties door buurtbewoners om gezamenlijk een apparaat aan te schaffen. Belangrijk hierbij is dat het apparaat geregistreerd wordt bij HartslagNu. Philips sponsort een deel van de kosten, toch blijft dan nog een bedrag over van ongeveer 1500,= per AED.

De grootste levensreddende factor is de snelheid van handelen; als er tijdens de eerste 6 minuten wordt gereanimeerd met een AED, hebben slachtoffers de grootste overlevingskans. Ambulances hebben gemiddeld een responstijd van 8-10 minuten.

Bel altijd eerst 112 alvorens iemand te helpen. Iedereen mag in principe een AED-apparaat gebruiken, omdat het apparaat je door alle stappen helpt. Ron Sinnige, persvoorlichter van de Hartstichting, adviseert overigens wel een basiscursus reanimeren.

Op hartstichting.nl/AED kun je kijken waar in jouw buurt de dichtstbijzijnde, geregistreerde AED hangt.

Deel deze pagina: