Live Live

Arnhemse coalitiebreuk na maanden weer gelijmd

Gepubliceerd: Dinsdag 22 oktober 2019 16:31

Arnhemse coalitiebreuk na maanden weer gelijmd

De Arnhemse coalitiepartijen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA gaan het toch weer met elkaar proberen. Na maanden van praten en onderhandelen liggen er afspraken over de struikelblokken, zo maakten de partijen dinsdagmiddag bekend.

door Huibert Veth

Er gaat extra geld naar zorg. Dat zal worden betaald met een belastingverhoging. Volgend jaar stijgt de ozb met 1,25 procent in de Rijnstad. Dat levert 678.000 euro op. Ook wordt er minder geïnvesteerd in de financiële stabiliteit van de gemeente. De komende drie jaar wordt 8,1 miljoen euro minder toegevoegd aan de spaarpot.

De relatie

Maar bovenal zijn er afspraken gemaakt over de verstoorde onderlinge relaties tussen de partijen. Zo worden voorstellen van de coalitiepartijen voortaan eerst met de coalitiefracties en het college gedeeld, voor deze naar de rest van de raad gaan. Ook gaan de fractievoorzitters van de vier partijen wekelijks bij elkaar zitten, en sluiten de wethouders aan voor belangrijke vergaderingen.

Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat het veelbesproken rapport Frissen over de negatieve Arnhemse bestuurscultuur verscheen. Nu wordt afgesproken om te gaan werken aan de uitvoering van deze adviezen. Ook wordt benoemd dat er 'met elkaar en niet over elkaar' zal worden gesproken.

Geld voor zorg en wijkteams

Voor de transformatie van de zorg wordt jaarlijks een kleine 500.000 euro gereserveerd. Er komt een structureel vangnet voor WMO en jeugdzorg van 1,2 miljoen euro. Dat is 200.000 euro meer dan in de collegeplannen. Het budget voor onder meer het aardgasvrij maken van woningen gaat 250.000 euro per jaar naar beneden. Bezuinigingen op de sociale wijkteams en het vroegtijdig signaleren van schulden worden teruggedraaid.

Over de nieuwbouwprojecten moet er minimaal dertig procent sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Ook komt er in 2020 een visie op 'circulaire economie'.

Deze afspraken worden toegevoegd aan het coalitieakkoord. Afwijken hierop gebeurt alleen wanneer daar onderling overeenstemming over is, spreken de partijen af.

Dinsdagavond om 18.00 uur geven de vier fractievoorzitters een persconferentie op het stadhuis.


Foto: AJ van der Wal (CC)

De coalitiepartijen gaven dinsdag een persconferentie. RTV Arnhem was er live bij. U kunt het hier terugkijken.

Deel deze pagina: