Live Live

DIFTAR staat voor gedifferentieerde tarieven. Maar is de Arnhemmer erbij gebaat?

Gepubliceerd: Maandag 18 mei 2020 13:13

DIFTAR staat voor gedifferentieerde tarieven. Maar is de Arnhemmer erbij gebaat?

Vorige week schreef RTV Arnhem over het nieuwe afvalbeleid van de Gemeente Arnhem. Dat artikel leverde de nodige reacties op.

Het is duidelijk dat het onderwerp behoorlijk leeft onder de inwoners van Arnhem. Daarom laten we nu een beleidsmaker aan het woord, om ook de andere kant van het verhaal te belichten. RTV Arnhem sprak met Maurice Chattelin, persvoorlichter bij de Gemeente Arnhem.

Afvalheffing
Allereerst vroegen we hem waarom er voor het DIFTAR-systeem gekozen is. “Met dit nieuwe beleid kan de burger in Arnhem invloed uitoefenen op hoeveel hij of zij moet betalen voor eigen afval. Alles in het kader van 'de vervuiler betaalt'. Er komt een vast gedeelte afvalstoffenheffing voor iedere inwoner. Dit zie je op de jaarafrekening en daar verandert niets aan."

Wat wél verandert, is de afvalheffing die een huishouden opbouwt. Naast het vaste deel van de afvalstoffenheffing (81,30 euro in de tweede helft van 2020), kan een inwoner in februari 2021 bij de aanslag Gemeentelijke Belastingen zien hoeveel hij bijbetaalt aan het weggooien van vuilniszakken. Die hoeveelheid is gemeten in de periode vanaf juli 2020. De kosten daarvan zijn variabel. De rekening betaalt de inwoner dus achteraf. En de hoogte van die rekening is afhankelijk van hoeveel afvalzakken hij in de grote containers deponeert.

30 versus 60 liter
Hoe gaat dat in zijn werk? Met ingang van 1 juli betaalt iedere inwoner van Arnhem 80 cent voor de nieuwe afvalzak van 30 liter. Dat roept de volgende vraag op: waarom die ommezwaai van 60 naar 30 liter?

In de gemeenteraad is besloten om voor kleinere hoeveelheden vuil te kiezen –  een zak van 30 liter dus– om te voorkomen dat het vuilnis in huis gaat stinken en je te lang moet wachten voordat de vuilniszak vol is en naar de container gebracht kan worden. Er zijn ook mensen die niet veel restafval produceren; ook zij zijn gebaat bij kleinere zakken. Bovendien is een volle 60 literzak voor met name oudere mensen veelal te zwaar om mee naar de container te lopen.

Netjes omgaan met restafval
De gemeenteraad vindt dit veranderde afvalbeleid een eerlijke manier om ons huisvuil te scheiden. Men scheidt papier, PMD (plastic, metaal en drankkartons), glaswerk, GFT (groenafval). Doe je dat goed, dan houd je minder restafval over. Dat is de achterliggende gedachte.

Toch is er kritiek op de nieuwe, voor velen verwarrende, afvalregels. Hoe valt dat bij de gemeente? Maurice Chattelin geeft toe: ”Wij zien dat de burger er nog aan moet wennen. Maar," zegt hij, "men moet ook het fatsoen hebben om netjes om te gaan met het restafval”.

Dat er nu zakken naast de containers worden gezet, vindt de persvoorlichter dan ook onaanvaardbaar. “Wij zullen – als dat zo doorgaat- moeten handhaven,”zegt Chattelin. Ook voor de overbodig geworden afvalbakken die niet geschikt zijn voor de nieuwe vuilniszakken is er volgens hem wel een bestemming te bedenken.“Je kunt je oude bak ook gebruiken om het PMD afval in te doen.”

Vooralsnog ligt de prioriteit van de gemeente niet op het uitdelen van boetes. Met maatregelen is het afwachten tot het 1 juli is en bewoners gaan melden dat de overlast bij de afvalcontainers uit de hand loopt. Tot die datum houdt de Gemeente het bij het geven van voorlichting en informatie over DIFTAR, bijvoorbeeld op de site of via flyers.

Deel deze pagina: