Live Live

Disclaimer

Gepubliceerd: Woensdag 13 juni 2018 10:07

RTV Arnhem streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt RTV Arnhem echter niet, noch kan RTV Arnhem hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan RTV Arnhem zijn verstrekt.
 
RTV Arnhem aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij RTV Arnhem of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan RTV Arnhem.
 
Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op:
026 4422282 – info@rtvarnhem.nl
 
RTV Arnhem
Bergstraat 35-1
6811 LC Arnhem

Deel deze pagina: