Live Live

Gelderland stelt leefgebied vast voor wolven op de Veluwe

Gepubliceerd: Woensdag 27 maart 2019 13:42

Gelderland stelt leefgebied vast voor wolven op de Veluwe

Gedeputeerde Staten hebben het leefgebied vastgesteld voor Veluwse wolven.

Binnen dat gebied kunnen dierhouders, voornamelijk houders van schapen, maatregelen treffen om hun dieren te beschermen.

Er is sprake van een wolvin op de Noord Veluwe en een wolvin op de Midden Veluwe, waarvoor een leefgebied moest worden vastgesteld. Er is voldoende reden om aan te nemen dat de twee zich er gevestigd hebben: dat wil zeggen, dat ze niet op doorreis zijn, maar in het gebied willen blijven.

Het leefgebied is vastgesteld aan de hand van ervaringen met wolven in het buurland Duitsland. Ook is door Wageningen Environmental Research gekeken naar het gedrag van wolven, zoals de gemiddelde afstand die een wolf aflegt op zoek naar voedsel.

Volgens gedeputeerde Peter Drenth overheerst opluchting en blijdschap dat het besluit er ligt. ‘Het geeft duidelijkheid voor de mensen in het gebied.’ Preventieve maatregelen die bewoners en dierhouders treffen om zichzelf tegen de wolven te beschermen, zullen gedeeltelijk door de Provincie worden vergoed.

Op een later tijdstip willen Gedeputeerde Staten van Gelderland een gebiedscommissie samenstellen samen met de initiatiefnemers. Die gesprekken die in de verkennende fase zijn, moeten leiden tot een gebiedsgericht preventieplan. Uiteindelijk neemt Provinciale Staten daar een besluit over.

Deel deze pagina: