Live Live

Hoe gaat de Arnhemse gemeenteraad om met de coronacrisis

Gepubliceerd: Donderdag 02 april 2020 19:48

Hoe gaat de Arnhemse gemeenteraad om met de coronacrisis

Op 17 maart is besloten om alle vergaderingen van de Arnhemse gemeenteraad, raadskamers, Presidium, raadswerkgroepen en andere vergaderingen tot 6 april a.s. te annuleren in verband met het Coronavirus COVID-19.

 In de vergadering van de fractievoorzitters van de politieke partijen met de de burgemeester, het presidium, spraken de fractievoorzitters over hoe ze om zullen gaan met de crisis en de voortgang van de gemeentepolitiek en de besluitvorming.|


De fractievoorzitters hebben dus online contact met elkaar en de burgemeester over de voortgang van de lopende zaken. Samen met de griffie kijkt men naar technische mogelijkheden voor digitale besluitvorming.  Sabine Andeweg, de fractievoorzitter van D66 pleitte voor schriftelijk overleg zoals in de 2e Kamer. 

Leendert Combée, fractievoorzitter van de VVD stelde voor om in juni als vergaderen weer mogelijk zou zijn om een marathon vergadering te houden van 10 uur in de ochtend tot 10 uur in de avond, om zaken in te halen.


Deel deze pagina: