Live Live

Humanitas: 'Wacht niet tot de deurwaarder op de stoep staat'

Gepubliceerd: Maandag 15 juni 2020 18:03

Humanitas: 'Wacht niet tot de deurwaarder op de stoep staat'

Humanitas Thuisadministratie biedt hulp bij financiële problemen.

In de recessie, die eraan staat de komen vanwege de coronacrisis, zou die hulp bij sommigen wel eens hard nodig kunnen zijn. De kans is groot dat er een grote groep is die in de komende periode tussen wal en schip gaat vallen. We vroegen coördinator Kees Spruijt wat die hulp van Humanitas Thuisadministratie precies inhoudt. Die omvat veel: het behandelen van post, formulieren, toeslagen, schulden en aflossingen.
"Het belangrijkste,"vertelt Kees, "is om orde te scheppen in de administratie en die orde ook te houden. Schulden worden in kaart gebracht en de inkomsten en uitgaven worden geïnventariseerd. Heel belangrijk is, dat er geld wordt gereserveerd."


Vakkundige vrijwilligers
In veel gevallen wordt de hulpvrager doorverwezen door het wijkteam, maar ook neemt hij of zij vaak zelf contact op. Dat gebeurt dan via de website of de folder van Humanitas Thuisadministratie (www.humanitas.nl). Heeft de cliënt zich eenmaal aangemeld, dan zoekt Humanitas een vrijwilliger op maat, die met een cliënt een traject ingaat. Dat traject duurt maximaal één jaar.

Humanitas heeft in heel Nederland de beschikking over een totaal van 22.000 vrijwilligers. Die zijn niet alleen voor de afdeling Thuisadministratie, maar bieden ook hulp bij verlies, eenzaamheid, scheiding en detentie. De organisatie zelf bestaat inmiddels 75 jaar. Ze helpt voornamelijk doorsnee-Nederlanders, en daarnaast ex-verslaafden, ex-gedetineerden en ex-vluchtelingen. Mensen die geen Nederlands spreken, kunnen niet door Humanitas worden geholpen. "We hebben geen tolk," legt Spruijt uit.

Een vrijwilliger moet wel het een en ander in zijn mars hebben. Zo zal hij of zij eerst een basisopleiding moeten doen, en daarna moet hij ieder geval twee uur per week inzetbaar zijn. Verder moet de vrijwilliger beschikken over empathisch vermogen en een zekere expertise met financiële zaken. Ook belangrijk is levenservaring. De gemiddelde leeftijd van de meeste vrijwilligers zit rond de veertig jaar.

“De samenleving is complex,"vertelt Kees Spruijt. "Neem nu bijvoorbeeld alle toeslagen die er zijn. Als vrijwilliger moet je veel weten. Je begeeft je als het ware op de grens tussen vrijwilligheid en professioneel werk."

Zo wordt van vrijwilligers verwacht dat ze de cliënt helpen een weg te vinden bij instanties, en zoeken ze uit waar de cliënt recht op heeft. Vrijwilligers gaan wekelijks bij hun cliënten langs om te helpen overzicht in de administratie te scheppen. Daarbij is het de bedoeling dat de cliënt uiteindelijk zelfstandig verder kan.

Het kan natuurlijk voorkomen dat de geldproblemen ook de vrijwilliger boven het hoofd groeien. In dat geval, zo geeft Spruijt aan, wordt de stap naar bewindvoering gezet.

Golf over een jaar
Is het aantal hulpvragen toegenomen sinds de coronacrisis? Kees Spruijt vindt van niet. "Dat valt erg mee. We denken dat de golf later komt; over een jaar misschien."

Er zal dus veel op zowel cliënt als vrijwilliger af komen, de komende tijd. Toch is het goed om te beseffen dat de vrijwilliger er niet is om alle problemen van de cliënt op te lossen.
"De hulpbehoevende draagt een eigen verantwoordelijkheid,"zegt Kees Spruijt daarover. "De vrijwilliger gaat er daarbij niet vanuit dat de hulpvrager zijn gedrag verandert." Als er nog meer problemen spelen, wordt er contact gezocht met de wijkcoach.

Vaak te laat
Dat problemen uit de hand lopen, komt nogal eens voor. Spruijt signaleert een opvallende overeenkomst tussen de vele gevallen die bij Humanitas voorbijkomen: "Vaak wacht de cliënt met hulp zoeken tot het al bijna, of helemaal te laat is."

Om die reden wil Humanitas meer bekendheid creëren, zodat mensen op tijd zijn met hulp zoeken. Kees Spruijt benadrukt dat nog eens: "Wacht niet tot de deurwaarder op de stoep staat."

Zoekt u hulp of wilt u zich aanbieden als vrijwilliger? Kijk dan eens op www.humanitas.nl, District Rijn-Ijssel.

Deel deze pagina: