Live Live

Na tien jaar, het Nationaal Historisch Museum, wel in Arnhem?

Gepubliceerd: Dinsdag 18 februari 2020 11:49

Na tien jaar, het Nationaal Historisch Museum, wel in Arnhem?

Een volk zonder geschiedenis bestaat niet”, schreef toenmalig SP-leider Jan Marijnissen in 2005

. Marijnissen pleitte in het boekje Waar historie huis houdt voor de oprichting van een nationaal historisch museum. Nederlanders doen „zo besmuikt en nonchalant” over hun nationale verleden. Het pleidooi van Marijnissen vond steun bij CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen. De Tweede Kamer nam een jaar later een motie aan, en er kwam een kabinetsvoorstel.

Het museum zou in Arnhem komen, in eerste instantie nabij het Openluchtmuseum. In 2009 koos de directie voor een andere locatie, namelijk in het centrum van Arnhem, bij de John Frostbrug. Dat besluit leidde tot een grote discussie tussen de diverse betrokkenen. Een Kamermeerderheid besloot een aantal maanden later dat het Nationaal Historisch Museum naast het Openluchtmuseum moest komen.

In 2010 werd de komst van het museum erg onzeker omdat de ondergrondse parkeerplaats alleen al 60 miljoen Euro moest kosten, 10 miljoen meer dan de 50 miljoen Euro die het Rijk voor de aanleg van het gehele museum beschikbaar had gesteld. Toen in datzelfde jaar ook nog eens grote bezuinigen in de culturele sector plaatsvonden, blies het kabinet, bij monde van Halbe Zijlstra, de bouw van het museum definitief af.

Nu, 2 decennia later, blazen SP en CDA hun plan voor een nationaal historisch museum nieuw leven in. SP-leider Lilian Marijnissen pleit net als haar vader destijds voor „hernieuwde waardering van het belang van kennis van onze wordingsgeschiedenis”. Samen met CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma had ze het in het Algemeen Dagblad over een centrale plek waar de Nederlandse identiteit beleefd kan worden.

‘Arnhem zou alles op alles moeten zetten om het Nationaal Historisch Museum naar de stad te halen’. Raadslid en oud-wethouder Gerrie Elfrink, SP, komt met een motie die burgemeester Marcouch moet aansporen om een Arnhemse lobby op te zetten.

Deel deze pagina: