Missers oncoloog niet bewezen, hof verbiedt ontslag - RTV Arnhem

Foto: ANP

Foto: ANP

NIJMEGEN - Het academische ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen mag een kankerspecialist niet ontslaan. Volgens het gerechtshof in Arnhem is niet gebleken dat de vrouw medische missers heeft begaan. Ook heeft zij tot in 2019 nooit kritiek op haar functioneren gekregen. Toen er daarna ineens veel kritiek was, heeft het ziekenhuis haar niet de gelegenheid gegeven om haar functioneren te verbeteren. Dat rekent het hof het ziekenhuis zwaar aan, blijkt uit de uitspraak die woensdag is gedaan.

Eerder oordeelde de kantonrechter al dat er onvoldoende aanwijzingen waren voor verwijtbaar handelen, op grond waarvan de arbeidsovereenkomst zou moeten worden ontbonden. Het hof erkent dat de verhoudingen tussen beide partijen inmiddels ernstig onder druk zijn komen te staan, maar er is geen sprake van een zodanige verstoring van de arbeidsrelatie dat dat tot beëindiging van het dienstverband zou moeten leiden. Het zal inspanning kosten om de verhoudingen te herstellen, aldus het hof.

Al een jaar op non-actief

De betrokken oncoloog is in augustus vorig jaar op non-actief gesteld. Volgens het Radboudumc maakte zij ernstige fouten bij de behandeling van 45 patiënten. In drie gevallen zou er sprake zijn van een calamiteit. In nog eens 83 zaken zou de arts problemen hebben veroorzaakt, die opgelost konden worden zonder dat de patiënt daar nadeel van ondervond. Het ziekenhuis stelt dat er klachten binnenkwamen van patiënten en collega-specialisten over "disfunctioneren op medisch-inhoudelijk, communicatief en organisatorisch vlak".

Volgens het hof kwam er in april vorig jaar één klacht binnen van een huisarts. "Het ziekenhuis is daarna in de hoogste versnelling gegaan om bewijzen te verzamelen die het vermoeden van onvoldoende kwaliteit van verleende patiëntenzorg door de arts zouden onderbouwen", aldus het hof.

De specialist werkte al sinds 2012 in het Nijmeegse ziekenhuis. Ze had tijdelijk haar registraties niet op orde, maar dat wist het Radboudumc al in 2017. Omdat daar toen geen actie op is ondernomen, is het nu volgens het hof geen grond voor ontslag.

Het Radboudumc zegt in een reactie teleurgesteld te zijn over de uitspraak. "We gaan de uitspraak zorgvuldig bestuderen en vervolgstappen bepalen."

Zie ook: 

 

Deel dit artikel