RTV Arnhem - Nieuws

ARNHEM - De AVRI heeft er flink van langs gekregen tijdens de Provinciale Statenvergadering van woensdag 28 oktober. Met name de VVD-fractie gebruikte termen als geen verantwoordelijkheidsbesef, onvoldoende zelfreflectie en wanbeleid. Forum voor Democratie ging nog een stapje verder; zij suggereerde het dagelijks bestuur en de directie van AVRI hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor dit tekort.Meerdere fracties lieten hun ongenoegen blijken over de manier hoe AVRI de media heeft opgezocht in de afgelopen dagen. Uit een persbericht dat er onverwachts 10 miljoen euro betaald moet worden aan de Provincie Gelderland, terwijl de organisatie al langer wist dat er een tekort aan zat te komen. Waar gaat het om?

Door: Mediapartner RegioTV Tiel

In de wet Milieubeheer zijn de exploitatie van stortplaatsen door gemeenten en de nazorg door de Provincies geregeld. Wanneer een stortplaats wordt afgesloten, wordt deze overgedragen aan de Provincie die de stortplaats in beheer neemt. Hiervoor moeten gemeenten betalen aan de Provincie. De Provincie Gelderland heeft een Nazorgfonds Stortplaatsen Gelderland waarin zij middelen beheert om deze nazorg te bekostigen. De voormalige stort in Geldermalsen is weliswaar niet meer voor dat doel in gebruik, maar is nog steeds niet overgedragen aan de Provincie. Om eventuele problemen voor het milieu in de toekomst af te dekken wordt er een rekenrente toegepast waarmee het fonds blijft groeien.

Door fluctuaties in de rentestand is al eerder aangegeven aan AVRI dat deze niet meer actueel zijn, en dus aangepast moeten worden om zodoende het fonds van de Provincie op orde te houden. AVRI wist daar al jaren geleden van. Begin 2020 was al duidelijk wat deze rekenrente precies zou worden; het kost ruim 10 miljoen euro extra.

Provinciale Staten zijn niet van plan deze kosten op zich te nemen en willen ook niet verder praten met AVRI om te komen tot een oplossing. Wel wil men in gesprek met de gemeenten afzonderlijk om te bezien hoe de gemeenten die betrokken zijn bij AVRI zo weinig mogelijk hinder ondervinden van deze onverwachtse tegenvaller.

Foto: AVRI 

Deel dit artikel