RTV Arnhem - Nieuws

Forse kritiek op Renkumse bouwprojecten. Foto: ANP

Forse kritiek op Renkumse bouwprojecten. Foto: ANP

OOSTERBEEK - Bij bouwprojecten in de gemeente Renkum worden burgers onvoldoende meegenomen, is inspraak slechts minimaal mogelijk en worden zaken vaak achteraf gelegaliseerd. Dat zijn enkele van de harde conclusies uit het onderzoek waar de gemeenteraad om had gevraagd. Het gebrek aan openheid zou tot argwaan bij inwoners leiden.

Eind 2019 werd besloten tot het onderzoek na onder meer stevige kritiek van belangengroepen over projecten ruimtelijke ordening binnen de gemeente. Die leidden met regelmaat tot conflicten en rechtszaken. "Het algemeen belang wordt niet gediend, maar het belang van mensen met een grote portemonnee", sprak voorzitter Flip Witte van Vijf Dorpen in ’t Groen toen.

'Stevige weerstand'

De rekenkamer die het onderzoek deed, onderkent dat er bij de meeste projecten sprake is van 'stevige weerstand'. Duidelijke kaders zouden ontbreken, wat leidt tot een verkeerde inschatting van het proces. Daarbij stuurt de gemeente met name op de juridische kant en niet op draagvlak bij de inwoners, dat volgens de onderzoekers dan ook ontbreekt.

Wat de initiatiefnemers van de bouwprojecten vervolgens doen om draagvlak te creëren, daar zou nauwelijks op worden gecontroleerd. Maar als zo'n proces niet goed verloopt, komt de gemeente wel in 'de beklaagdenbank', zien de onderzoekers.

'Uitkomsten staan vast'

Uitkomsten van processen zouden bovendien vaak vooraf al vaststaan. Mogelijkheden voor aanpassingen zijn beperkt en de tijd om naar alternatieven te kijken is onvoldoende.

Ook op de interne gang van zaken binnen de gemeente Renkum klinkt kritiek. Raad en college zouden te weinig samenwerken en details zijn pas laat voor de raad beschikbaar. Ook vragen de onderzoekers zich af of de 'beperkte groep ambtenaren' binnen de gemeente wel in staat is om deze processen met voldoende kennis, kunde en vaardigheden te begeleiden.

'Opereren in spanningsveld'

Voor wethouder Joa Maouche zijn de uitkomsten 'geen verrassing'. "Onze processen zijn te weinig transparant. Die moeten duidelijker, helderder en openbaar zijn. Burgers moeten lopende initiatieven op een begrijpelijke manier kunnen volgen."

Alleen sturen op een juridisch zuiver proces, wordt niet altijd als prettig ervaren, ziet Maouche. "Maar draagvlak creëren kost ook tijd. Je wilt elkaar ook weer niet in de tang houden, waardoor projecten niet meer van de grond komen. In dat spanningsveld moeten we opereren."

'Samenleving vraagt echte inspraak'

Maouche ziet wel dat de samenleving veel meer 'echte inspraak en deelname' vraagt van bestuurders. "Dat past ook in de richting waar we heen willen."

Woensdagavond praat de gemeenteraad over het rapport. De wethouder hoopt met hen tot afspraken te komen om bouwprojecten in de toekomst soepeler te laten verlopen.

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Huibert Veth

Deel dit artikel