Live Live

Opening 'schoonroute' De Kroonse Wal

Gepubliceerd: Vrijdag 21 februari 2020 10:53

Opening 'schoonroute' De Kroonse Wal

Binnen de gemeente Arnhem zijn er verschillende bewonersinitiatieven actief die zich bezighouden met het terugdringen van zwerfafval binnen de wijken

. Zo is er binnen de Arnhemse wijk De Laar de bewonerswerkgroep De Laar Schoon. Donderdag opent een 'schoonheidsroute' in de wijk.

Op de route worden fietsers en wandelaars geattendeerd met grondmarkeringen en grote blikmikkers om hun zwerfafval in de prullenbakken te gooien.

De opening, vandaag, 20 feb. om 11.00 uur, wordt verzorgd door wijkwethouder Roeland van der Zee. De route heet officieus 'de schone laan van Loes', vernoemd naar één van de initiatiefnemers die onlangs te horen heeft gekregen dat haar behandelingen voor haar ziekte niet meer aanslaan.

De Laar Schoon houdt zich bezig met het enthousiasmeren van wijkbewoners om zwerfafval op te ruimen in hun straat of wijk.

Zwerfafval is een steeds groter wordend probleem in Nederland. De hoeveelheid zwerfafval die jaarlijks vrijkomt wordt geschat op 50.000 ton. Daarnaast spoelt jaarlijks gemiddeld 550 kilo huisvuil aan op de stranden van de Noordzee en Waddenzee.

De Laar Schoon heeft onder meer inzichtelijk gemaakt waar de zogenoemde zwerfvuil hotspots zijn in de wijk. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de Kroonse Wal een plek was waar veel zwerfafval terug te vinden was. De Laar Schoon is bij elkaar gekomen om van de Kroonse Wal een schoonheidsroute te maken.

Hieronder kunt u het interview beluisteren met Kevin Janssen opbouwwerker van Rijnstad Arnhem

Deel deze pagina: