Live Live

Rekenkamer onderzoek naar effectief jeugdbeleid

Gepubliceerd: Donderdag 04 juni 2020 19:37

Rekenkamer onderzoek naar effectief jeugdbeleid

De Rekenkamer Arnhem heeft in het voorjaar van 2019 een vooronderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het Arnhems jeugdbeleid.

Het onderzoek gaat in op de vraag wat effectief jeugdbeleid is en of het jeugdbeleid van de gemeente Arnhem werkt voor de Arnhemse jeugd. De rekenkamer maakte gebruik van een synthese van wat kennisinstituten en wetenschappers hebben uitgedacht over 'wat is effectief jeugdbeleid'

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er geen sprake is van een functionerende jeugdbeleidscyclus. Het jeugdbeleid van Arnhem laat zich kenschetsen als een doelenjungle. De inrichting en uitvoering van het jeugdbeleid is een gemankeerde estafette.

Deel deze pagina: