Live Live

SP wil pilot zorgbuurthuizen lanceren

Gepubliceerd: Dinsdag 05 november 2019 16:34

SP wil pilot zorgbuurthuizen lanceren

De SP Arnhem wil haast maken met zorgbuurthuizen, kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen.

In de recent uitgekomen tegenbegroting van de SP is te lezen dat de partij een aanjager wil aanwijzen: een ambtenaar die op korte termijn de behoefte in de Arnhemse wijken gaat inventariseren. Op grond daarvan moeten zorgbuurthuizen worden gerealiseerd en komt er een pilot, zo luidt het plan. `We willen na die inventarisatie met verschillende partijen om de tafel gaan zitten,'vertelt Gerrie Elfrink van de SP. Wat hem betreft worden er spijkers met koppen geslagen en is het eerste zorgbuurthuis in Arnhem begin volgend jaar een feit.

Al in 2017 kwam SP's voorvrouw Lillian Marijnissen met het plan voor zorgbuurthuizen. Ze stelt dat er bij het sluiten van verzorgingstehuizen een gat is gevallen voor ouderen die niet meer thuis willen of kunnen wonen. Het verpleeghuis is vaak alleen nog een optie voor dementerenden.

Sociale samenhang
Het zorgbuurthuis is een kleinschalig zorgconcept: een huis waar zes tot acht ouderen kunnen wonen bij wie het thuis wonen niet meer gaat. In plaats van een zorginstelling aan de rand van de stad, gaat het dan om een gewoon huis in een gewone straat. Omdat het zo kleinschalig is, zal ook het contact tussen buurtbewoners en de daar wonende ouderen soepeler verlopen. De drempel voor vrijwilligers en mantelzorgers wordt daardoor lager, en het gaat bovendien vereenzaming van ouderen tegen. Ouderen kunnen er samen met hun partners gaan wonen. Ouderen uit de buurt die nog wel thuis wonen, kunnen gemakkelijk aanlopen, mee-eten of bijvoorbeeld helpen met koken. Nog een groot voordeel: zorgverleners kunnen de bewoners van zo'n huis persoonlijker leren kennen - iets wat door de werkdruk elders lang niet meer vanzelfsprekend is.

Haken en ogen
In augustus van dit jaar berichtte de Gelderlander nog dat de gemeente Arnhem enthousiast was over het idee, ook al zaten er nog wel de nodige haken en ogen aan. Inmiddels stelt de SP in Arnhem dat er nog weinig concreets uit dat aanvankelijke enthousiasme voortgekomen is. Hoe zit dat?
Het komt er op neer dat de gemeente met het realiseren van zorgbuurthuizen alleen de kar zou moeten trekken. Woningcorporaties willen die taak niet op zich nemen, hoe sympathiek ze het plan ook vinden. Alleen wanneer een zorgaanbieder zich meldt met een plan, willen ze een actieve rol overwegen. Maar ook zorgaanbieders staan niet te springen om ermee aan de slag te gaan. Zij hebben, volgens eigen zeggen, een bepaalde "massa" nodig: minimaal 24 mensen met een zware zorgvraag in één complex.
De gemeente kan bouwgrond beschikbaar stellen aan initiatiefgroepen van ouderen die graag samen willen wonen. Het geld daarvoor komt dan via een stimuleringsregeling van de overheid beschikbaar. Alleen... de gemeentelijke bouwgrond is schaars. Eerst moet duidelijk zijn of, en zo ja, wáár de behoefte bestaat.

'Dagelijks Leven'
Elfrink verwacht dat de verschillende partijen er wel uit gaan komen. Ook de financiering zou geen probleem moeten zijn. Hij verwijst daarbij naar Dagelijks Leven, een project van Amvest. Via dat project zijn in heel Nederland, o.a. in Apeldoorn, al vergelijkbare woongroepen gerealiseerd van gemiddeld twintig bewoners, voor dementerenden en mensen met geheugenproblemen. 'Dat zijn dus ook mensen met alleen een AOW-uitkering, die gewoon de huur betalen,' aldus Elfrink. De zorg wordt vergoed vanuit een 'Volledig Pakket Thuis' en de bewoner betaalt een eigen inkomensafhankelijke bijdrage aan het CAK. Met zo'n voorbeeld voor ogen zouden ook kleinschaliger zorgbuurthuizen geen tonnen aan overheidsgeld hoeven kosten.

Deel deze pagina: