Live Live

Spijkerkwartier trekt ten strijde tegen verkamering wijk

Gepubliceerd: Woensdag 11 maart 2020 16:12

Spijkerkwartier trekt ten strijde tegen verkamering wijk

Er zijn hardere middelen nodig om de groeiende verkamering van het Spijkerkwartier aan te pakken.

Ook de gemeente moet daar een grotere, meer wijkgerichte rol bij gaan spelen. Dat is de mening van bewoner Jan Smit, die ook woordvoerder is van Werkgroep Verkamering Spijkerkwartier.

De laatste jaren leek het juist zo goed te gaan in de wijk, die sowieso geliefd is vanwege zijn centrale ligging en mooie 19e eeuwse panden. De raamprostitutie was teruggedrongen, er kwamen prachtige binnentuinen, en het Spijkerkwartier werd een gewilde plek voor gezinnen. Maar ook huisjesmelkers roken er kansen. En zo kon het dat steeds meer woningen tot kamers werden opgesplitst. Steeds meer gezinnen voelen zich gedwongen weer weg te trekken door de verslechterende leefkwaliteit.

Disbalans
Samen met andere bewoners uit de wijk wil Jan Smit de balans terugbrengen tussen de verschillende woonvormen en doelgroepen. Het percentage kamerbewoners is op dit moment maar liefst 80 %, tegen 50% in heel Arnhem, met allerlei problemen van dien: overlast, criminaliteit.

Sinds twee jaar is de werkgroep bezig te proberen de gemeente intensiever bij de problematiek te betrekken. "Het verhuren is een businessmodel geworden,"stelt Jan Smit, "waarbij wie er woont en de kwaliteit van het wonen en de balans in de wijk niet zo belangrijk is. Wat telt is gewoon de markt. Daar moet de politiek echt wat aan gaan doen."

Achtpuntenplan
Na een paar avonden met de bewoners heeft de werkgroep een achtpuntenplan gemaakt. "Het terugbrengen van die balans is daar een belangrijk punt van,"zegt Smit. "En het minimaliseren van het aantal kamers is een andere. Ook het aanpakken van probleempanden die er ook in de wijk al jaren zijn. Dus daar kan de gemeentelijke politiek wat aan doen en die gaan daar de komende week ook een besluit in nemen."

Zo kan de gemeente een beperking stellen aan het aantal kamers dat er in een woonomgeving is. Als er al te veel kamers zijn, mogen er zeker niet meer bij komen.

Voelt Smit zich gehoord door de Arnhemse politiek? Dat wel; de intenties zijn goed, volgens Smit. Er is ook door verschillende partijen een initiatiefvoorstel gelanceerd. Maar wat er nu ligt, daar wordt de werkgroep nog niet echt blij van. Zo vermoeden de bewoners dat er nu een algemeen gemeentelijk beleid komt.
"...Wat zeker heel hard nodig is en ook absoluut goede kanten kent, maar te weinig rekening houdt met de specifieke situatie van het Spijkerkwartier, waar die overmatige verkamering al aan de hand is. En dat al decennia lang." Regels voor nieuwe aanvragen, zo gaat Smit verder, verhelpen niet de problematiek die er nu is. "Het terugbrengen van die disbalans staat niet in de voorstellen van de gemeente."

Huurteam
Bovendien, vindt de werkgroep, moet er ook eindelijk iets gedaan worden aan de probleempanden die er al jaren zijn en die de verkeerde mensen aantrekken. En aan de huisjesmelkers, die dik verdienen aan de door hun opgekochte en opgesplitste panden. De werkgroep heeft in hun achtpuntenplan het voorstel verwerkt van een Huurteam, naar Utrechts voorbeeld, waar studenten anoniem en gratis heen kunnen met hun klachten. En dan wordt het ook echt aangepakt. 
"Handhaving is best ingewikkeld... maar het is wel heel belangrijk,"benadrukt Smit. "Huurders moeten anoniem naar de rechter kunnen. Denk aan die probleempanden: de kwaliteit van het wonen is slecht, er is overlast, er wordt niets aan gedaan. En als studenten klagen, dan staat er binnen no time iemand in de kamer die zegt: 'Joh, ik heb een duurdere advocaat, ik heb meer geld, ik kan het wel uitzingen, dus ik zou mijn mond maar houden."

Samen oplossen
En dan is er nog de ASO-wet; een wet die de burgemeester de ruimte geeft om in te grijpen bij probleempanden. De werkgroep heeft er bij de gemeente op aangedrongen om die wet vaker in te zetten bij bepaalde panden in het Spijkerkwartier. Dat is lastig, want je moet kunnen aantonen dat er echt reden is om bijvoorbeeld invallen te doen. "Maar," zegt Smit, "wij vinden dat, als er echt een erkend maatschappelijk probleem is, we samen de oplossingen moeten gaan realiseren. Dus daarom pleiten we ook voor een Spijkerkwartier-specifieke aanpak náást de gemeentevoorstellen die er nu liggen."

Het achtpuntenplan van de Werkgroep Verkamering Spijkerkwartier is te lezen op www.mijnspijkerkwartier.nl

Het interview van Ster van Kooten met Jan Smit, woordvoerder Werkgroep Verkamering Spijkerkwartier, kunt u hieronder terugluisteren.

Deel deze pagina: