Live Live

Succesvolle actie in Arnhem-Centrum 'Rijden zonder invloed'

Gepubliceerd: Dinsdag 29 oktober 2019 10:51

Succesvolle actie in Arnhem-Centrum 'Rijden zonder invloed'

Het campagneteam van ROV Oost-Nederland ging afgelopen weekend met een bakfiets vol alcohol- en drugstesten het centrum van Arnhem in, om met name met jongeren het gesprek aan te gaan over rijden (z)onder invloed.

Wij vroegen Henrike Overdijk, woordvoerder van ROV Oost-Nederland, naar de resultaten van deze actie: van de 74 blaastesten die zijn afgenomen, waren er 7 met een te hoog promillage en van de 28 afgenomen drugstesten waren er ook 7 met een positieve uitslag. Met deze bestuurders is het campagneteam in gesprek gegaan, om te zoeken naar een ander alternatief om thuis te komen.

Dat campagneteam bestaat uit jongeren die een speciale training hebben gehad. Zij zijn geen agenten en hebben dan ook niet de bevoegdheid om te bekeuren of vervoersmiddelen in beslag te nemen. De drugs- en alcoholtesten laten mensen geheel vrijwillig afnemen. Een reactie van het campagneteam op de actie in Arnhem: “De mensen op straat reageerden heel positief op onze actie en er was veel enthousiasme onder het uitgaanspubliek om mee te doen aan de testen”.

“Het doel van de actie is in eerste instantie bewustwording, om vooral jonge bestuurders te laten ervaren wat alcohol en drugs met je doen,” vertelt Henrike Overdijk, “zo is de kans het grootst dat ze zelf tot de conclusie komen dat rijden onder invloed een heel slecht idee is.” Want veel mensen denken ten onrechte dat ze na een paar drankjes nog makkelijk kunt rijden, terwijl de reactiesnelheid wel degelijk fors verminderd is. Een ritje in de 'alcokart' van het campagneteam of vrijwillig een blaastest doen, kan dan een ontnuchterende ervaring zijn.

Rijden onder invloed van alcohol en/of drugs is een misdrijf en een van de belangrijkste oorzaken van ernstige verkeersongevallen in Nederland. Jaarlijks vallen er naar schatting 75-140 doden in het verkeer als rechtstreeks gevolg van rijden onder invloed. In hoeverre dit cijfer omlaag gaat door de campagne vindt Henrike Overdijk lastig in te schatten. “Maar elke gedragsverandering begint bij bewustwording: hoe meer mensen dit rechtstreeks ervaren, in een veilige omgeving zoals met het campagneteam, hoe groter de kans dat zij betere keuzes maken in het vervolg”.

Op 7 december is het campagneteam weer in Arnhem, dan bij het Megapiratenfestijn. Kijk op www.rijdenzonderinvloed.nl voor meer informatie.

Deel deze pagina: