Live Live

Tekort werkruimtes creatieve sector

Gepubliceerd: Donderdag 20 februari 2020 17:56

Tekort werkruimtes creatieve sector

Beeldend Kunstenaar Rob Voerman initieerde afgelopen week een rondetafelgesprek met politici van de gemeente Arnhem.

Cultuursector wil meer creatieve ruimen 

Voerman kreeg steun van de mede-insprekers Tamar Oosterlaar, directeur Stichting Atelierbeheer Slak, SLAK medewerker Arno de Blank, Anook Cléonne, Bastiaan Kuijt enYouri Appelo over het tekort aan ateliers in Arnhem. De insprekers pleitten voor een ander en beter beleid omtrent vastgoed en creatieve werkruimtes.

Pro actieve houding gemeente

Rob Voerman bepleitte ook een meer Pro-actieve houding van de gemeente om culturele broedplaatsen mogelijk te maken. Hij noemde het niet gebruiken en opkopen van het Cobercoterrein waar vroeger 'de Melksalon gevestigd was' als een gemiste kans.

Ideeën raadsleden

GroenLinks komt met de motie 'Plan creatieve werkruimtes', de SP wil een motie indienen om jaarlijks een extra budget van 2 ton te reserveren voor het "ledigen van de nood aan atelier-en werkruimten voor kunstenaars en creatieven." En D66 raadslid Mattijs Loor bepleitte dat 'Kunstenaars in  hun eigen praktijk moeten investeren' en had het over 'de vermarkting van de maatschappelijke waarde."

Deel deze pagina: