Live Live

Toename huiselijk geweld door coronavirus

Gepubliceerd: Vrijdag 17 april 2020 02:01

Toename huiselijk geweld door coronavirus

De afgelopen week gaf een toename van huiselijk geweld door het coronavirus zien. Ouders werken thuis, kinderen gaan niet naar school, de stress neemt toe.

D66-fractievoorzitter Sabine Andeweg wil weten wat hier in de gemeente Arnhem aan gedaan wordt, en stelde vragen aan het college. Ook hulpverlenende organisaties als Movisie, Moviera en Stichting School en Veiligheid maken zich zorgen over de huidige situatie.

Juist tijdens deze coronacrisis moet er volgens D66 méér aandacht zijn voor kinderen en mensen die zich in onveilige thuissituaties bevinden. Helemaal omdat de gebruikelijke signalering weggevallen is: De scholen zijn dicht. Hulpverleners komen nu minder snel bij gezinnen thuis. Bovendien heeft corona een gat geslagen in de sociale controle.


Het uitblijven van meldingen van huislijk geweld  sluit niet uit dat er een toename is gezien de geuite zorgen van de verschillende professionals? Is het college van Burgemeester en wethouders de komende tijd alert op signalen van huiselijk geweld, seksueel geweld en/of kindermishandeling? De partij vroeg aan het college of alle betrokken partijen in deze tijd goed hun werk doen.

Deel deze pagina: