Live Live

Voor 22.000 kinderen in Nederland geen stabiele thuissituatie.

Gepubliceerd: Dinsdag 05 november 2019 13:15

Voor 22.000 kinderen in Nederland geen stabiele thuissituatie.

Het is deze week de week van de Pleegzorg. Pleegzorg Nederland voert een campagne om meer pleegouders te werven. Per jaar zijn namelijk 3.500 nieuwe pleegouders nodig om alle kinderen die niet huis kunnen wonen een stabiel thuis te bieden.

Pleegzorg

Soms gaat het om zeven dagen per week, soms af en toe een weekend of tijdens de vakantie. Voor langere of kortere tijd.

Pleegzorg wordt niet zomaar ingezet. De meeste gezinnen krijgen eerst hulp als het kind nog thuis woont. Werkt dat niet voldoende en/of is de ontwikkeling of veiligheid in het geding, dan kan besloten worden dat het kind tijdelijk ergens anders gaat wonen. Er wordt altijd eerst naar het directe netwerk van het gezin gekeken: familie of goede vrienden.

Pleegzorg kan om verschillende redenen worden ingezet. Bij voorbeeld omdat de ouders de opvoeding tijdelijk niet aankunnen. Het is dan beter voor het kind (en vaak ook voor de ouders) als het kind tijdelijk in een ander gezin woont.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat pleegzorg, in vergelijking met andere vormen van opnames, het beste werkt.

Welke meerwaarde heeft een pleeggezin?

“Ieder kind heeft het recht om op een plek te wonen waar hij mag zijn wie hij is. Waar hij veel ruimte en steun krijgt om zijn talenten te ontwikkelen, zich goed voelt en waar hij contact kan hebben met familie en vrienden en niet bang hoeft te zijn. Er zijn echter veel kinderen die het niet zo getroffen hebben in het leven en niet kunnen profiteren van invoelende vaardige en aardige opvoeders. Als dit het geval is, kan een pleeggezin het kind de veilige ondersteuning bieden dat het (tijdelijk) niet bij de biologische ouders kan vinden.” volgens Marieke Kleinentink van het Ondersteuningsteam Pleegzorg van Entrea Lindenhout te Nijmegen.

Hoe je pleegouder wordt, welk traject je pleegouder(s) moeten afleggen, welk soort begeleiding zij kunnen verwachten, komen in het interview met Marieke Kleinentink aan de orde.

Het interview kunt u hieronder vinden.

Deel deze pagina: